Forskning

För ett bara ett par år sedan fanns knappt någon forskning kring elevers lärande och IT. Idag har jag en hög av olästa rapporter att ta i tu med. Falun anordnade för andra gången en NGL-konferens med korta föreläsningar av forskare. Många av dem med forskning pågående i Sverige. De jag fastnade för var fler. Annika Genlot från Sollentuna väckte mitt intresse. Hon ska påbörja forskning kring att skriva sig till läsning. Henne tänker jag följa. Forskning kring MOOC var också ointressant och kändes aktuellt då vi planerar något sådant i vår kommun.

Det var även en intressant politikerdebatt om IT i skolan. Ytterligare en dimension i skoldebatten eller kanske valdebatten.

Annonser