Digitala skollyftet

Nu har jag anmält mig till digitala skollyftet. Jag tycker det verkar vara ett spännande och tidsenligt sätt att lära mig mer på. Dessutom inom ett område som jag älskar och ser att vi behöver försöka utveckla och se möjligheterna i. Jag är grundskollärare, som så många andra inväntar min legitimation. Det ska bli spännande att se vilka ämnen jag egentligen är behörig att undervisa i? Under ett par år har jag läst IKT-kurser vid Uppsala universitet och nu går jag en IT-strategutibildning vid Högskolan i Dalarna.

Ett av mina mål är att lära mig använda mig av sociala media på djupare sätt. Jag inser att jag inte har förstått hur jag ska kunna använda forum så som twitter på bästa sätt. När jag började använda facebook så la jag mest upp var jag varit och vad jag ätit, nu följer jag nästan uteslutande grupper som berör något jag är intresserad av. Jag har även en hel del nyhetsflöde, vilket också är sorterat efter det jag vill läsa. Nu upplever jag twitter som ett liknade forum. Jag talar om vilka kurser och föreläsningar jag är på. Har förstått att det finns andra dimensioner, men har inte hittat dem ännu.

Att följa vad andra är också viktigt för mig och ett av mina mål är att läsa andras bloggar och också ge mig tid att reflektera och kommentera andras bloggar/inlägg.

skolyftet

facebook-and-twitter-logo

Annonser