Mobilen i skolan

smartphone, flickr

På många skolor är det tillåtet att använda mobil på raster, andra har valt att enbart använda dem i undervisningen. Reglerna skiljer sig från skola till skola. Idag har jag varit i en åk 4 och undersökt hur de använder sina mobiler i skolan och vad de har för tankar kring mobilanvändandet i klassrummet och på skolgården.

Fördelar med mobil i skolan:

 • mamma kan ringa och påminna mig om …
 • skriva in saker som man måste komma ihåg
 • ringa och fråga om man får gå hem till en kompis
 • fotografera viktiga saker
 • söka information på nätet
 • miniräknare
 • ficklampa om det är mörkt i skolan
 • något att göra om man känner sig ensam på rasten
 • man kan lyssna på musik

Nackdelar med mobil i skolan:

 • den kan gå sönder
 • man börjar jämföra varandras
 • den kan bli stulen
 • det är lätt att fota någon som inte vill och lägga ut på internet
 • den stör
 • vi slutar leka på rasterna
 • man blir ensam för mobilen tar uppmärksamhetenmobil

 

 

 

 

 

Vad kan man använda mobil till i klassrummet?

 • lyssna på musik när man jobbar
 • söka information
 • tidtagarur
 • klocka
 • miniräknare
 • karta
 • fotografera för att komma ihåg läxan mm
 • öva på lärorika spel
Annonser